1. De groei van de collectieve sector in Nederland; achtergronden en verklaringen, brochure no. 14 van het Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1979,  2e druk 1981, 154 pp.

 2. Onderzoek en ontwikkeling in financieel-economisch perspectief, discussion paper 8306/P, Institute for Economic Research van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1983, 29 pp.

 3. Nederland naar de jaren negentig (red.), Den Haag, Vuga, 1987, 255 pp., ISBN 90 6095 599 4 (met R.A. Felix, G.C.H. Oosterveen-Van Nes, W. Siddré en R. van der Wal)

 4. Systeem en gedrag in het wetenschappelijk onderzoek. Een model voor toedeling van taken en verantwoordelijkheden in een multi-niveau-systeem, toegepast op het universitaire onderzoek (dissertatie EUR), Den Haag, Vuga, 1989, 271 pp., ISBN 90 5250 027 4

 5. Emerging Issues in Demographic Research (red.), Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1990, 314 pp.,  ISBN 0 444 88763 6 (met G.A.B. Frinking)

 6. De verleidingen van de wetenschap (red.), Den Haag, Sdu, 1990, 99 pp., ISBN 90 12 06755 3 (met anderen)

 7. Sience Policy; a Behavioural Approach, Aldershot, Gower-Avebury,  1990, 176 pp., ISBN 1 85628 057 8

 8. University Research Performance: Measurement, Management and Optimization (serie Beleidsgerichte Studies Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), Den Haag, Sdu, 1991, 181 pp., ISBN 90 346 2468 4 (met J.F.A. Spangenberg)

 9. Economie en beleid (red.), Amsterdam, Boom, 1998, 173 pp., ISBN 5352 4053 (met F.J. Dietz)

 10. Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum, Coutinho, 2000, 142 pp., ISBN 90 6283 185 0

 11. Naar een vrijwel volledige arbeidsparticipatie (red.), WRR Werkdocument nr. 113, Den Haag, 2000, 324 pp., ISBN 90 346 3858 8 (met J.J.A. Eggelte en F.A.G. den Butter)

 12. De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld (red.), Groningen, Wolters-Noordhoff, 2002, 351 pp., ISBN 90 207 3249 8 (met G.J. Kronjee)

 13. Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces (red.), WRR Verkenning nr. 5, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 212 pp., ISBN 90-5356-730-5 (met P.A. van der Duin, P. Rademaker en I.J. Schoonenboom)

 14. Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004. Analyse van een veldonderzoek van 28 casussen, WRR Webpublicaties nr. 9, Amsterdam, Pallas Publications, 2005, 379 pp., ISBN 90-8555-041-6 (met N.G.J. Boonstra, M. Jager-Vreugdenhil en P. Winsemius)

 15. Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum, Coutinho, 2e, herziene druk 2007, tweede bijdruk 2014, 153 pp., ISBN 978 90 469 0064 2

 16. Vele wegen leiden naar Rome. Over toekomstverkenning en organisatieverandering bij de rijksdienst, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009 (met J.C.M. Dirven, P.A. van der Duin, F.J.G. van der Linde en P. Rademaker)

 17. Juridisering in de agrosector. Verkenning van een veelkoppig fenomeen, LEI-rapport 2011-007, Den Haag, LEI-WUR, 104 pp., ISBN 978-90-8615-498-2 (met H.J. Silvis)

 18. Vertrouwelijkheid en democratie. Over de verantwoordingsrelatie tussen De Nederlandsche Bank, de Minister van Financiën en de Tweede Kamer, 2011, Delft: IEOA, 48 pp.