1. Verkenningen rondom de (voorwaardelijke) financiering van het universitaire onderzoek, interim-rapportage van de Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling, 1983, gepubliceerd als appendix bij Rekenschap van Creativiteit, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1985

 2. Werkgroep Bedrijfseconomisch Beleid en Beheer van de Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling: Ins en outs; een achtergrondstudie over bedrijfseconomisch beleid en beheer in een onderzoeksorganisatie bij input-throughput- en outputfinanciering, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1985, ISBN 90 3460519 1

 3. Rekenschap van creativiteit, Eindrapport van de Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1985, ISBN90 346 0611 2; engelstalige uitgave: Accounting for Creativity, Final report of the Committee on the Funding of Research and Development; an Extensive Summary, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1986

 4. Vorming in vorsen. Van student tot zelfstandig onderzoeker, Advies van de Adviescommissie Onderzoekschool, Den Haag, SDU, oktober 1990, 32 pp., ISBN 90 346 2364 5; engelstalige uitgave: Education in Research. From Student to Independent Researcher, Report of the Research Schools Advisory Committee, The Hague, Sdu, 1990, ISBN 90 346 239 12

 5. Belang en beleid. Naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen, Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 45, Den Haag, Sdu, 1994, ISBN 90 3999 0721 8

 6. Hoger onderwijs in fasen, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 47, Den Haag, Sdu, 1995, ISBN 90 399 08222 2 (engelstalige versie: Higher Education in Stages)

 7. Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 51, Den Haag, Sdu, 1997, ISBN 90 399 1297 1  (engelstalige versie: From Sharing to Earning)

 8. Leeuwen, M.J. van, J.R. Hakfoort en B.M.S. van Praag, met medewerking van K.W.H. van Beek en C.A. Hazeu, Het functioneren van de kapitaalmarkt in Nederland, Rapport Stichting voor Economisch Onderzoek, Amsterdam, 1997

 9. Doorgroei van arbeidsparticipatie, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 57, Den Haag, Sdu, 2000, ISBN 90 1209070 9

 10. Van oude en nieuwe kennis. De gevolgen van ICT voor het kennisbeleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 61, Den Haag, Sdu, 2002, ISBN 90-12-09521-2 (hoofdstukken 4 en 5)

 11. Duurzame ontwikkeling; bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 62, Den Haag, Sdu, 2002, ISBN 90-12-09676-6 (hoofdstukken 4, 5 en 6)

 12. Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 67, Den Haag, Sdu, 2003, ISBN 90-1209-936-6

 13. Vertrouwen in de buurt, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 72, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005, ISBN 90-5356-735-6 (hoofdstukken 1 en 2)

 14. Toekomstbestendig stelsel arbeidsmarkt en sociale zekerheid, Notitie van de WRR ten behoeve van het seminar Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, Den Haag, WRR, 2005

 15. De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de Regering nr. 76, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, ISBN 90 5356 926 x

 16. Empowerment in wijken. Discussienotitie in het kader van de VROM-toekomstverkenning Empowerment, Delft, Bureau IEOA, 2008

 17. Uit zicht: toekomstverkennen met beleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Verkenning nr. 24, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010