Afdrukken

1.  Begeleiding OTB-onderzoek t.b.v. Ministerie van VROM over functiemenging in wijken en sociale veiligheid 

2.  Schrijven, uitbrengen en promoten boek: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken (mei 2007 verschenen bij Uitgeverij Coutinho, Bussum).

3.  Schrijven essay in opdracht Ministerie van VROM/minister voor Wonen, Werken en Integratie over Empowerment in wijken

4.  Participatie in expertbijeenkomst over scenario’s toekomstige knelpunten op de woningmarkt

5.  Opdracht Quick Scan Rijksdienst voor de Toekomst/inventarisatie departementale toekomstverkenningen en Organisational Foresight

6.  Projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, van het Raadsproject ‘Praktijken van Toekomstverkenning’

7.  Bijdragen aan het project ‘De toekomst van de solidariteit’ (Conferenties, bundel) opdrachtgever en periode: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei – september 2010

8.  Schrijven Verkenning ‘Juridisering in de agrosector’

9.   Lid Redactieraad vakblad Bestuurswetenschappen

10. Lid Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Vlaanderen (sinds 1 december 2006)

11.  Expert in de Expertcommissie voor Centra voor Innovatief Vakmanschapvoor (CIV’s) voor de EL&I-topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Agromaterialen. De expertcommissie is samengesteld door het Platform Bèta Techniek in overleg met het ministerie van EL&I. Taak: het beoordelen van de business cases in verschillende fasen. Juli, oktober 2012

12. Expert in de Expertcommissie voor Centra voor Innovatief Vakmanschapvoor (CIV’s) voor de EL&I-topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Agromaterialen.

13. Arbeidsrechtelijk advies aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, najaar 2012

14. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs in het groene domein

15. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs ter beoordeling van de voorstellen Energy en Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen

16. Expert in de Expertcommissie Center of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Sustainable Electric Energy (SEECE) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

17. Expert in de Expertcommissie Centrum voor Innovatief Vakmanschap in de topsector Agri & Food

18. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Sustainable Mainport Innovation van de Hogeschool Rotterdam e.a.

19. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs Persoonlijk Meesterschap van zes samenwerkende Hogescholen

20. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs High Tech Manufacturing and Materials van de Fontys Hogeschool Eindhoven

21.  Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs: CoE Energy en en CoE Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.

22.  Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvragen:

Taak: Businessplannen en regionale visies van de aanvragers beoordelen en feedback geven. Mei/juni 2014.

23.  Expert in de Expertcommissie Centra voor Innovatief Vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs voor de Audit & Monitor van de ‘tweede generatie’ CIV’s, voor het Teclab Education and Learning Centre (Eindhoven), en voor Passie voor Biobased (West-Brabant).

24.  Expert in de Expertcommissie Centra voor Innovatief Vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs voor de ‘groene CIV’s: CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en CIV Agri & Food.

25.  Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van de tweede ronde van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvragen:

Taken: Beoordelen business plannen en regionale visies van de aanvragers, feedback geven in de vorm van een SWOT-analyse en presentatie, leiden brainstormsessie met de indieners. December 2014/januari 2015 

26. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs High Tech Manufacturing and Materials van de Fontys Hogeschool Eindhoven (en Venlo)

27. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs KennisDistributieCentrum Logistiek (het landelijke KDC Logistiek en de zes afzonderlijke KDC’s)

28. Expert in de Expertcommissie Centers of Expertise in het hoger beroepsonderwijs in het Groene domein

29 en 30. Expert in de Expertcommissie Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor de twee CIV’s in het Groene Domein: Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

31 t/m 34. Expert in de Expertcommissies Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor vier CIV’s: (1) MBO Automotive Center, Helmond; (2) Maritieme Techniek, Rotterdam/Dordrecht; (3) Biobased Economy, ROC West-Brabant; en (4) Polymeren, Coatings en Composieten, Zwolle.

35. Expert ten behoeve van het Platform Bèta Techniek in het kader van de derde ronde van het Regionale Investeringsfonds MBO. Het betreft de beoordeling van de aanvrage:

36. en 37. Expert in de Expertcommissie Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor de twee CIV’s in het Groene Domein: Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

38. Onderzoeksvoorstel ‘Het basisinkomen: een overzicht van de belangrijkste literatuur, praktijkexperimenten, uitkomsten en maatschappelijke consequenties’ Opdrachtgever: Instituut GAK, september - oktober 2016.

39. en 40. Expert in de Expertcommissies Centers voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor het CIV Maritieme Techniek en voor het CIV Biobased Economy.

41. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor Polymeren, Coatings en Composieten (PCC).

42. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs voor Polymeren, Coatings en Composieten (PCC).

43. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs Eindaudit van de twee ‘groene’ CIV’s: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

44. Expertlid van de SWOT-Commissie van de ‘groene’ Centers of Expertise hoger beroepsonderwijs Food en Open teelten.

45. Expert in de Expertcommissie Center voor Innovatief Vakmanschap middelbaar beroepsonderwijs Eindaudit van de CIV’s Polymeren, Coatings en Composieten (PCC) en Maritieme Techniek.