CURRICULUM VITAE

persoonlijke gegevens

naam:          Hazeu
voornamen:   Cornelis Abraham (Cock)
geboortedatum:   1 mei 1955
adres:   Schutterstraat 27, 2611 MX Delft
email:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon:   015-2124624
mobiel:   06-44142997

 

opleiding en studie

1967 - 1973:               atheneum-A (met wiskunde) aan het Christelijk Lyceum te Delft
1973 - 1979:   studie algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1974:   propaedeuse behaald
1975:   kandidaats behaald
1979:   doctoraal behaald
1979 - 1980:   studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
1980:   kandidaats-I behaald
1989:   promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam titel dissertatie: ″Systeem en gedrag in het wetenschappelijk onderzoek″
2005-2006:   Certificaat leergang ‘Management in Onderzoeksorganisaties’, Opleidingsinstituut Leeuwendaal
2006-   avondstudie rechten Universiteit Leiden (Campus Den Haag)
2009:   bachelor gehaald
2010:   master staats- en bestuursrecht
2011:   master privaatrecht

 

werkervaring

1977 - 1979:     student-assistent Openbare Financiën bij de vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht EUR
1979:   tevens docent economie t.b.v. de avondopleiding academische studie rechten van de Stichting Nationaal Onderwijs te Den Haag
1979 - 1981:   als dienstplichtig officier werkzaam bij de Koninklijke Marine, Directie Economisch Beheer, afdeling Management Informatie Systemen (huidige rang: Luitenant ter Zee der 2e klasse)
1981 - 1986:   wetenschappelijk medewerker Openbare Financiën aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verbonden aan het project Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling (opdrachtgever: Ministerie van O & W, Hoofddirectie Wetenschapsbeleid)
1986 - 1990:  

uitvoerend secretaris van de NWO-Stichting tot Bevordering van het Onderzoek in de Economische Wetenschappen (ECOZOEK)

 • hoofd bureau
 • ondersteuning Ecozoek-bestuur
 • budgettaire verantwoordelijkheid
1986 - 1987:   (part-time) verbonden aan de Universiteit van Twente, Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB), gedetacheerd bij de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs (ARHO), Den Haag, ten behoeve van het project Versterking van de Bestuurskracht van de Instellingen van Hoger Onderwijs
1990:   secretaris van de door de minister van O&W ingestelde Adviescommissie onderzoekschool (Commissie Rinnooy Kan)
1990 -1993:  

coördinator onderzoekbeleid op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer, bij het Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Directie Beleidsvorming; per 1-1-92 bij de Directie Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

 • projectcoördinator onderzoekscholenbeleid
 • idem onderzoeksbekostiging
 • vertegenwoordiger Nederland in het Management Committee van het EG-programma Human Capital and Mobility
1993 - 1999:   (part-time) universitair hoofddocent economie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen EUR, opleidingen Bestuurskunde en Sociologie
1993 - 2007  

stafmedewerker/projectcoördinator bij de WRR; verbonden geweest aan de projecten:

 • uitvoering sociale zekerheid (tevens projectcoördinator)
 • hoger onderwijs
 • toekomst sociale zekerheid (tevens plv. projectcoördinator)
 • ondernemerschap
 • arbeidsmarktparticipatie in een kennisintensieve samenleving (tevens projectcoördinator)
 • kennisintensivering
 • interne evaluatie WRR (uitvoerder/auteur rapportage)
 • bestuurlijke voorwaarden duurzaamheidsbeleid (tevens projectcoördinator)
 • toekomstig milieubeleid                   
 • vertrouwen in de buurt (tevens projectcoördinator)
 • toekomst verzorgingsstaat (tevens projectcoördinator)
vanaf 1/1/2007  

Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA)

 

(eerdere) functies

 • secretaris van de Commissie Financieringsstructuur Onderzoek en Ontwikkeling (Commissie-Wolfson; 1981-1985)
 • lid van de begeleidingscommissie van het Instituut voor Onderzoek van  Overheidsuitgaven ten behoeve van het onderzoekproject ′Internationale vergelijking van financieringsstructuren van onderzoek en ontwikkeling′ (opdrachtgever: Ministerie van O & W) (1986)
 • secretaris van de vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht en van de sectie Fiscale Economie van de economische faculteit van de EUR (1982-1985)
 • bestuurslid van de Vereniging van Afgestudeerden der EUR; redacteur van het Mededelingenblad van de Vereniging (1984-1993)
 • lid van de organisatiecommissie van het lustrumcongres van de Vereniging van Afgestudeerden der EUR ′Nederland naar de jaren negentig′ (1986)
 • lid redactiecommissie Economic Sciences in the Netherlands (jaarlijks publicatie-overzicht van de Nederlandse economen) (1986 - 1991)
 • lid programmacommissie van de ECOZOEK-dag (nationale jaarlijkse onderzoekdag van economen) (1986-1992)
 • secretaris van de NWO-voorbereidingscommissie Prioriteitsprogramma Bevolkingsvraagstukken (1989)
 • lid redactiecommissie NWO-jubileumbundel ′De verleidingen van de wetenschap′ (1990)
 • secretaris van de door de minister van O&W ingestelde adviescommissie Onderzoekschool (Commissie-Rinnooy Kan; 1990)
 • adviseur Nederlands Studie Centrum t.b.v. Nationale Discussiedag Onderzoekscholen ′De vorming van onderzoektalent in internationaal perspectief′  (1990)
 • secretaris van de door de minister van O&W ingestelde adviescommissie Taalaspecten Onderwijs (Commissie-Van Gunsteren; 1991)
 • redactielid Economenblad (1984-2000)
 • secretaris Externe Evaluatiecommissie WRR (Commissie-Rinnooy Kan; 2001)
 • lid redactieraad Bestuurswetenschappen (sinds 2001)
 • peer reviewer for the European Science Foundation Standing Committee for the Social Sciences (SCSS)
 • lid interne werkgroep WRR Werkwijzen en Projectmanagement (2003)
 • (bij verkiezingen) voorzitter stembureau
 • lid en secretaris van de Rekenkamer van de Gemeente Delft (2004 - 2007)
 • docent Rijksacademie voor Financiën en Economie (2004)