1. De onmacht van het referendum, Intermediair, jrg. 18, 5 februari 1982, pp. 1-7, en naschrift, Intermediair, jrg. 18, 19 maart 1982, pp. 27-29

 2. De onbeantwoorde vragen over de voorwaardelijke financiering, Universiteit en Hogeschool, jrg. 29, juni 1983, pp. 290-294

 3. Pleidooi voor representatieve democratie, Intermediair, jrg. 20, 16 maart 1984, pp. 39-45, en naschrift, Intermediair, jrg. 20, 6 april 1984, p. 33

 4. De toekomst van het aandeel, Economenblad, jrg. 7, 30 januari 1985, p. 5

 5. Overheid en universiteiten: van gezamenlijke naar gescheiden uitoefening van taken en verantwoordelijkheden, Universiteit en Hogeschool, jrg. 32, februari 1986, pp. 198-202

 6. De toekomst van Europa; geheel of gedeeld?, Economenblad, jrg. 10, 27 januari 1988, pp. 8-10

 7. Systeem en gedrag in het wetenschappelijk onderzoek, Economenblad, jrg. 11, 28 juni 1989, p. 3

 8. Confrontatiemodel. Het optreden van minister Maij verstaat zich slecht met de politieke besluitvorming in Nederland, Intermediair, jrg. 26, 9 maart 1990, p. 15

 9. Is een effectief milieubeleid mogelijk?, Economenblad, jrg. 12, 30 mei 1990, pp. 2 en 11

 10. De bedrijfseconomie van onderzoekorganisaties: vloeken in de kerk?, Economenblad, jrg. 13, 27 december 1991, p. 7

 11. Onderzoekscholen. De beleidsontwikkeling sinds ″Vorming in vorsen″, Universiteit en Hogeschool, jrg. 38, februari 1992, pp. 109 – 115

 12. Een institutionele vorm voor de strategische dimensie in het universitaire bestel, Universiteit en Hogeschool, jrg. 38, april 1992, pp. 181 – 185

 13. Wie betaalt het onderwijs?, Economenblad, jrg. 14, oktober 1992, pp. 5 en 8

 14. Op zoek naar 27 miljard, Economenblad, jrg. 15, 20 oktober 1993, p. 8

 15. Het einde van de overlegeconomie?, Economenblad, jrg. 15, 24 november 1993, p. 8

 16. De sociale zekerheidscrisis. De Nederlandse problematiek in internationaal perspectief, Economenblad, jrg. 15, 29 december 1993, p. 8

 17. Economen en politici in debat, Economenblad, jrg. 16, 27 april 1994, p. 2

 18. BREVER: de wet van behoud van reistijd en verplaatsingen, Economenblad, jrg. 18, 29 mei 1996, p. 6

 19. Milieu en/of (?) economie, Economenblad, jrg. 18, 11 december 1996, p. 2

 20. De EMU tussen hoop en vrees, Economenblad, jrg. 19, 26 februari 1997, p. 3

 21. Geluk, beleid en partners, Economenblad, jrg. 19, 30 april 1997, p. 3

 22. In de polder breken nieuwe beleidsinzichten langzaam door (Economendebat EUR), Economenblad, jrg. 20, 4 februari 1998, p. 8

 23. Euro: meer deelnemers, meer voordelen (Mandeville-lezing Duisenberg), Economenblad, jrg. 20, 1 april 1998, p. 8

 24. Institutionele economie, Economenblad, jrg. 22, 4 februari 2000, p. 2

 25. Maak van de Ziektewet een reïntegratiewet, Mens(en)Werk, jrg. 3, oktober 2000, p. 11 (met F.A.G. den Butter)

 26. Hoe krijg je meer mensen aan het werk? (interview), Welwezen, jrg. 30, oktober 2000, pp. 26-29

 27. Duurzaamheid is te ver opgerekt,NRC, 21 augustus 2002, p. 7 (met I.J. Schoonenboom)

 28. NCDO-jaarboek 2002-2003, Hoofdstuk 1 Duurzame ontwikkeling: actie! De weerbarstige praktijk na de VN-top in Johannesburg, pp. 20-23 (interview)

 29. Duurzaamheidsbegrip is vormloos sjablone, Terra Agua, 2003, nr. 5 (interview)

 30. Politiek negeert toekomst, maar vooruitzien is regeren, Eindhovens Dagblad, 28 september 2004; Politiek is blind voor de toekomst, De Stenter Zwolle, 29 september 2004; Toekomstdenken voor politici oninteressant, Utrechts Nieuwsblad, 30 september 2004; Vooruitkijken is pas werkelijk goed regeren, Haagse Courant, zaterdag 2 oktober 2004 (met P.A. van der Duin)

 31. Nader tot de burger (interview), G Vakblad over Gezondheid en Maatschappij, jrg. 3, nr. 3, juni/juli 2005, pp. 12-16

 32. Bijdrage aan: WRR, Intelligent verbinden. Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter van de WRR, 2009, p. 41

 33. Vraag van de week: kan een nieuw akkoord van Wassenaar het tij kern?, ESB, jrg. 96, 9 december 2011, p. 756