1. J.M.M. Ritzen, Onderwijseconomie en onderwijsbeleid, Civis Mundi, jrg. 23, maart 1984, pp. 43-44
 2. A.A.J.S. van de Gevel en H.P.J. van de Goor, Bestuur & Systeem. Een inleiding in de bestuurskunde, ESB, jrg. 70, 13 maart 1985, p. 264
 3. M.P. van der Hoek, Inkomensverdeling. Theorie en beleid, Openbare Uitgaven, jrg. 18, nr. 3, 1986, pp. 134-136
 4. J.G. Odink, Inkomensherverdeling. Enkele aspecten van de inkomensherverdeling door de overheid in Nederland, Openbare Uitgaven, jrg. 18, nr. 3, 1986, pp. 134-136
 5. Besluitvorming. Wat weten wij ervan?, Opstellen verzameld door P. Lebelle en Sj. Muller, Economenblad, jrg. 8, 17 september 1986, pp. 6-8
 6. G.S. Tolley, J.H. Hodge en J.F. Oehmke (eds.), The economics of R&D-policy, Openbare Uitgaven, jrg. 18, nr. 6, 1986, pp. 290-291.
 7. F. de Kam, Het geheim van de schatkist, Economenblad, jrg. 9, 25 november 1987, p. 8
 8. R. Heilbroner: De filosofen van het dagelijks brood, Economenblad, jrg. 10, 30 maart 1988, p. 7.
 9. T.L.C.M. Groot, Management van universiteiten, Economenblad, jrg. 10, 26 oktober 1988, pp. 4-5
 10. F. van waarden, Organisatiemacht van belangenverenigingen. De ondernemersorganisaties in de bouwnijverheid als voorbeeld, Economenblad, jrg. 12, 31 januari 1990, pp. 8-9
 11. W.C.L. Zegveld en J.W.A. van Dijk (red.), Technologie en economie: licht op een black box?, Economenblad, jrg. 12, 28 februari 1990, p. 6
 12. J.F.A. Spangenberg, Economics of atmosphere. The joint impact of scale, scope and atmosphere on scientific performance in clinical medicine and economics, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, jrg. 64, september 1990, pp. 393-395
 13. W.N.A. Klever, Zuivere economische wetenschap. Een ontwerp op basis van Spinozistische beginselen, Economenblad, jrg. 13, januari 1991, p.
 14. T. Kastelein, K. Bijsterveld en H. van der Meulen, Een eigenzinnige koers. 40 jaar Faculteit der Economische Wetenschappen 1948 - 1988, Economenblad, jrg. 13, maart 1991, pp. 8, en in Universiteit en Hogeschool, jrg. 37, juni 1991, pp. 223–225
 15. M. Lewis, Blufpoker! Rijk worden in de jungle van Wall Street, Economenblad, jrg. 13, juni 1991, p. 7
 16. W. Moesen en V. van Rompuy, Handboek openbare financiën, Economenblad, jrg. 14, februari 1992, p. 2
 17. G.W.J. Hendrikse, Coördineren en motiveren: een overzicht van de economische organisatietheorie, Economenblad, jrg. 15, 26 mei 1993, p. 8
 18. J. Blank, Een empirisch onderzoek naar de productiestructuur in het basisonderwijs in nederland, Sociale Wetenschappen, jrg. 37, nr. 1, 1994, pp. 73-75
 19. G.H.J.M. Neelen, Principaal-agent relaties in non-profit organizations, Economenblad, jrg. 16,  30 maart 1994, pp. 6/8
 20. P.A. Verheyen (red.), Non-profit in bedrijf. Zeventien bijdragen aan de non-profit economie, Economenblad, jrg. 16, 26 oktober 1994,  p. 2
 21. C.A. de Kam, W. van Drimmelen en N. van Hulst, Loonvorming en loonpolitiek in Nederland, Economenblad, jrg. 17, 28 juni 1995, pp. 7-8
 22. H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1996,  Economenblad, jrg. 17, 13 december 1995, pp. 7-8
 23. J.W. van der Dussen en F.G. van den Heuvel (red.), Sociale zekerheid anders gestuurd, Openbare Uitgaven, jrg. 28, nr. 1, 1996, pp. 49-50
 24. H.G. Eijgenhuijsen (red.), Risicokapitaal in Nederland, Economenblad, jrg. 18, 27 maart 1996, p. 6
 25. R. van der Veen, D. Bannink, R. Pierik en W. Trommel, De toekomst van de sociale zekerheid, Economenblad, jrg. 19,  29 januari 1997, pp. 5-6
 26. H.W.J. Vrolijk, Efficiënte contracten? Institutioneel-economische beschouwingen over franchising (dissertatie KUN), Bedrijfskunde, jrg. 74, 2002, nr. 3, pp. 97-99
 27. Lang leve de belasting. P.H. Lindert, Growing Public. Social Spending and the Economic Growth since the Eighteenth Century, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 59, april 2005, pp. 30-31.
 28. G. Berkhout en W. de Ridder, Vooruitzien is regeren. Leiderschap in innovatie, De Ingenieur, jrg. 120, 19 december 2008, p. 78
 29. G. Herderscheê, De geldpomp. Hoe Nederland de miljarden verdeelt (en er af en toe wat weglekt) Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, jrg. 21, februari 2011, nr. 2, p. 28-29
 30. Tomás Sedlácek, De economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street, Civis Mundi, januari 2013, nr. 1
 31. Frans Doorman, Crisis, economics, and the emperor’s clothes. Why economics fails to deal with society’s economic, social and environmental problems, and what to do about it, Civis Mundi, najaar 2013