Cock Hazeu is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Hij studeerde Algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechten aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift ′Systeem en gedrag in het wetenschappelijk onderzoek′. Hij begon zijn carrière als wetenschappelijk medewerker Openbare Financiën aan de EUR. Vervolgens was hij verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (1986-1990), aan het Ministerie van OCW (bij de DG′s Hoger Onderwijs, en bij Wetenschapsbeleid; 1990-1993), deeltijds als universitair hoofddocent economie aan de EUR (1993-2000) en als senior wetenschappelijk medewerker annex projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1993-2007). In die hoedanigheid was hij co-auteur van rapporten van de Raad over o.a. de toekomst van de verzorgingsstaat, het stelsel van sociale zekerheid, milieu- en duurzaamheidsbeleid, empowerment van buurten, en praktijken van toekomstverkenning.

Cock Hazeu heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan: 16 boeken (geschreven en of geredigeerd), ca. 100 wetenschappelijke artikelen, 17 co-auteurschappen van rapporten, 28 boekbesprekingen en 31 vakpublicaties. In 2007 verscheen de tweede druk van zijn boek ′Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken′, dat in tal van universitaire opleidingen wordt gebruikt. Cock Hazeu is o.a. geaffilieerd met het Netwerk Toekomstverkenningen en is redactieraadslid van het blad Bestuurswetenschappen. Verder is hij lid van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs van de Vlaamse minister van Onderwijs.